Tailandés | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Indicar que quieres matricularte
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
studia licencjackie
ปริญญาตรี
Tipo de matrícula
studia magisterskie
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipo de matrícula
studia doktoranckie
ปริญญาเอก
Tipo de matrícula
studia dzienne
เต็มเวลา
Tipo de matrícula
studia zaoczne
นอกเวลา
Tipo de matrícula
studia przez internet
ออนไลน์
Tipo de matrícula
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
(jeden) semestr
หนึ่งภาคการศึกษา
Duración de la estancia en la universidad de destino
cały rok akademicki
หนึ่งปีการศึกษา
Duración de la estancia en la universidad de destino
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Para la solicitud de acceso a la universidad
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Jak działa system ______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pedir información sobre el sistema
punktowy
หน่วยกิตวิชา
Tipo de sistema
oceniania
การให้คะแนน
Tipo de sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
มี _____________ ไหม
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
wykłady
การบรรยาย
Tipo de clase
ćwiczenia/seminaria
การสัมมนา
Tipo de clase
konsultacje
การกวดวิชา
Tipo de clase
konferencje
การประชุม
Tipo de clase
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Kiedy odbywają się egzaminy?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Preguntar por el periodo de exámenes
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Preguntar si existen pruebas de nivel
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Jak liczne są grupy?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Preguntar por las instalaciones del centro
Czy szkoła organizuje wycieczki?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Preguntar si el centro organiza excursiones
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Pedir información sobre financiación
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Indicar que necesitas ayuda financiera
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
ค่าเล่าเรียน
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
การดูแลเด็ก
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación