Tailandés | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Indicar que quieres matricularte
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
student
ปริญญาตรี
Tipo de matrícula
student cu diplomă
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipo de matrícula
doctorand
ปริญญาเอก
Tipo de matrícula
cu normă întreagă
เต็มเวลา
Tipo de matrícula
cu jumătate de normă
นอกเวลา
Tipo de matrícula
la distanță
ออนไลน์
Tipo de matrícula
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
un semestru
หนึ่งภาคการศึกษา
Duración de la estancia en la universidad de destino
un an academic
หนึ่งปีการศึกษา
Duración de la estancia en la universidad de destino
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Para la solicitud de acceso a la universidad
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Oferă universitatea cazare de asemenea?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Există perioadă de practică în planul de studii?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Care este nivelul de [limba] cerută?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Cum este sistemul ____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Pedir información sobre el sistema
de credite
หน่วยกิตวิชา
Tipo de sistema
de note
การให้คะแนน
Tipo de sistema
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Cum este sistemul de predare?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Sunt _____________ ?
มี _____________ ไหม
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
cursuri teoretice
การบรรยาย
Tipo de clase
seminarii
การสัมมนา
Tipo de clase
tutoriale
การกวดวิชา
Tipo de clase
conferințe
การประชุม
Tipo de clase
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
Când se susșine sesiunea de examene?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Preguntar por el periodo de exámenes
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Are universitatea centru sportiv?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Preguntar si existen pruebas de nivel
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Aveți o descriere detaliată a cursului?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Ce facilitări oferă centrul?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Preguntar por las instalaciones del centro
Organizați excursii de asemenea?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Preguntar si el centro organiza excursiones
Ce programă oferiți?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Pedir información sobre financiación
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Indicar que necesitas ayuda financiera
taxă de școlarizare
ค่าเล่าเรียน
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
întreținere
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
îngrijire copii minori
การดูแลเด็ก
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Unde pot obține un certificat de echivalare?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación