Checo | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Indicar que quieres matricularte
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
kandidatkurs
bakalářské studium
Tipo de matrícula
avancerad kurs
postgraduální studium
Tipo de matrícula
doktorandkurs
doktorské studium
Tipo de matrícula
fulltidskurs
prezenční studium
Tipo de matrícula
deltidskurs
kombinované studium
Tipo de matrícula
onlinekurs
online
Tipo de matrícula
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
en termin
(jeden) semestr
Duración de la estancia en la universidad de destino
ett läsår
celý akademický rok
Duración de la estancia en la universidad de destino
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Garanterar universitetet boende?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Innefattar kursen en praktikperiod?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Musím jako výměnný student platit školné?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Vilka är språkkraven?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Hur fungerar _______ ?
Jaký je ____________ systém?
Pedir información sobre el sistema
poängsystemet
kredity
Tipo de sistema
betygssättningen
známkování
Tipo de sistema
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Hur är undervisningen?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Finns det _______?
Jsou tam _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
föreläsningar
přednášky
Tipo de clase
seminarier
semináře
Tipo de clase
handledning
konsultace
Tipo de clase
konferenser
konference
Tipo de clase
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
När är tentaperioderna?
Kdy jsou zkoušky?
Preguntar por el periodo de exámenes
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Har universitetet en idrottsanläggning?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Preguntar por las instalaciones del centro
Arrangerar skolan också utflykter?
Pořádáte exkurze?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Vilka program erbjuds?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Pedir información sobre financiación
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
skolavgifter
školné
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
mina levnadskostnader
životní náklady
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
barnomsorg
péče o dítě
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Vilka typer av stipendier finns det?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación