Chino | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Jag vill anmäla mig till universitetet.
我想要进入大学学习。
Indicar que quieres matricularte
Jag vill anmäla mig till en ___________.
我想要申请______________课程。
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
kandidatkurs
本科生
Tipo de matrícula
avancerad kurs
研究生
Tipo de matrícula
doktorandkurs
博士生
Tipo de matrícula
fulltidskurs
全日制
Tipo de matrícula
deltidskurs
非全日
Tipo de matrícula
onlinekurs
网上课程
Tipo de matrícula
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
我想要在这所大学学习___________。
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
en termin
一学期
Duración de la estancia en la universidad de destino
ett läsår
一学年
Duración de la estancia en la universidad de destino
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
请问学生工作有什么限制?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
我需要提供材料原件还是复印件?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
请问该所大学的入学要求是什么?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Garanterar universitetet boende?
请问大学能保证我的住宿吗?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Innefattar kursen en praktikperiod?
课程内容涵盖实习吗?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Vilka är språkkraven?
对【语言】的要求是什么?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Hur fungerar _______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Pedir información sobre el sistema
poängsystemet
学分制
Tipo de sistema
betygssättningen
打分制
Tipo de sistema
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Hur är undervisningen?
这里的教学风格是什么样的?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Finns det _______?
这里有_____________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
föreläsningar
讲座
Tipo de clase
seminarier
研讨会
Tipo de clase
handledning
个别辅导
Tipo de clase
konferenser
会议
Tipo de clase
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
När är tentaperioderna?
考试何时举行?
Preguntar por el periodo de exámenes
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Har universitetet en idrottsanläggning?
大学里有体育馆吗?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
我如何加入学生组织?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
我在这里可以学习什么语言?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
有没有水平测试来评估我的水平?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
您有课程的详细介绍吗?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
一个班级里最多有多少个学生?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
贵校都有哪些设施?
Preguntar por las instalaciones del centro
Arrangerar skolan också utflykter?
请问你们安排郊游吗?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Vilka program erbjuds?
你们提供哪些项目呢?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
我想了解关于助学金的信息。
Pedir información sobre financiación
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
有哪些组织可以资助我的学习?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
我需要 ____________的财政补贴。
Indicar que necesitas ayuda financiera
skolavgifter
学费
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
mina levnadskostnader
生活费用
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
barnomsorg
儿童托管
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Vilka typer av stipendier finns det?
请问有哪些奖学金?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación