Finlandés | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Indicar que quieres matricularte
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Haluan hakea ________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
kandidatkurs
kandidaatin ohjelmaan
Tipo de matrícula
avancerad kurs
jatko-opintoihin
Tipo de matrícula
doktorandkurs
tohtorin ohjelmaan
Tipo de matrícula
fulltidskurs
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tipo de matrícula
deltidskurs
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tipo de matrícula
onlinekurs
verkossa käytävään ohjelmaan
Tipo de matrícula
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
en termin
lukukauden
Duración de la estancia en la universidad de destino
ett läsår
lukuvuoden
Duración de la estancia en la universidad de destino
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Para la solicitud de acceso a la universidad
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
Garanterar universitetet boende?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
Innefattar kursen en praktikperiod?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
Vilka är språkkraven?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
Hur fungerar _______ ?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Pedir información sobre el sistema
poängsystemet
opintopiste
Tipo de sistema
betygssättningen
arvosana
Tipo de sistema
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
Hur är undervisningen?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
Finns det _______?
Onko teillä ________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
föreläsningar
luentoja
Tipo de clase
seminarier
seminaareja
Tipo de clase
handledning
pienryhmäopetusta
Tipo de clase
konferenser
konferensseja
Tipo de clase
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
När är tentaperioderna?
Koska tentit ovat?
Preguntar por el periodo de exámenes
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
Har universitetet en idrottsanläggning?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Preguntar si existen pruebas de nivel
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Preguntar por las instalaciones del centro
Arrangerar skolan också utflykter?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Preguntar si el centro organiza excursiones
Vilka program erbjuds?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Pedir información sobre financiación
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Indicar que necesitas ayuda financiera
skolavgifter
lukukausimaksut
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
mina levnadskostnader
elinkustannukseni
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
barnomsorg
lastenhoito
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
Vilka typer av stipendier finns det?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación