Checo | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Indicar que quieres matricularte
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
ปริญญาตรี
bakalářské studium
Tipo de matrícula
บัณฑิตวิทยาลัย
postgraduální studium
Tipo de matrícula
ปริญญาเอก
doktorské studium
Tipo de matrícula
เต็มเวลา
prezenční studium
Tipo de matrícula
นอกเวลา
kombinované studium
Tipo de matrícula
ออนไลน์
online
Tipo de matrícula
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
หนึ่งภาคการศึกษา
(jeden) semestr
Duración de la estancia en la universidad de destino
หนึ่งปีการศึกษา
celý akademický rok
Duración de la estancia en la universidad de destino
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Para la solicitud de acceso a la universidad
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Musím jako výměnný student platit školné?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Jaký je ____________ systém?
Pedir información sobre el sistema
หน่วยกิตวิชา
kredity
Tipo de sistema
การให้คะแนน
známkování
Tipo de sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
มี _____________ ไหม
Jsou tam _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
การบรรยาย
přednášky
Tipo de clase
การสัมมนา
semináře
Tipo de clase
การกวดวิชา
konsultace
Tipo de clase
การประชุม
konference
Tipo de clase
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Jaké předměty nabízí letní škola?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kdy jsou zkoušky?
Preguntar por el periodo de exámenes
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Preguntar si existen pruebas de nivel
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Nabízíte detailní popis kurzu?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Preguntar por las instalaciones del centro
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Pořádáte exkurze?
Preguntar si el centro organiza excursiones
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Jaké programy nabízí vaše škola?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Pedir información sobre financiación
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
ค่าเล่าเรียน
školné
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
životní náklady
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
การดูแลเด็ก
péče o dítě
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación