Chino | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
我想要进入大学学习。
Indicar que quieres matricularte
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
我想要申请______________课程。
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
ปริญญาตรี
本科生
Tipo de matrícula
บัณฑิตวิทยาลัย
研究生
Tipo de matrícula
ปริญญาเอก
博士生
Tipo de matrícula
เต็มเวลา
全日制
Tipo de matrícula
นอกเวลา
非全日
Tipo de matrícula
ออนไลน์
网上课程
Tipo de matrícula
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
我想要在这所大学学习___________。
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
หนึ่งภาคการศึกษา
一学期
Duración de la estancia en la universidad de destino
หนึ่งปีการศึกษา
一学年
Duración de la estancia en la universidad de destino
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
请问学生工作有什么限制?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
我需要提供材料原件还是复印件?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
请问该所大学的入学要求是什么?
Para la solicitud de acceso a la universidad
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
请问大学能保证我的住宿吗?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
课程内容涵盖实习吗?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
我如何才能查看我的申请进程呢?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
对【语言】的要求是什么?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
ระบบ ____________ เป็นยังไง
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Pedir información sobre el sistema
หน่วยกิตวิชา
学分制
Tipo de sistema
การให้คะแนน
打分制
Tipo de sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
这里的教学风格是什么样的?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
มี _____________ ไหม
这里有_____________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
การบรรยาย
讲座
Tipo de clase
การสัมมนา
研讨会
Tipo de clase
การกวดวิชา
个别辅导
Tipo de clase
การประชุม
会议
Tipo de clase
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
暑期学校提供哪些课程呢?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
考试何时举行?
Preguntar por el periodo de exámenes
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
我在哪里能找到所有的课程信息?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
大学里有体育馆吗?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
我如何加入学生组织?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
我在这里可以学习什么语言?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
有没有水平测试来评估我的水平?
Preguntar si existen pruebas de nivel
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
您有课程的详细介绍吗?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
一个班级里最多有多少个学生?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
贵校都有哪些设施?
Preguntar por las instalaciones del centro
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
请问你们安排郊游吗?
Preguntar si el centro organiza excursiones
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
你们提供哪些项目呢?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
我想了解关于助学金的信息。
Pedir información sobre financiación
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
有哪些组织可以资助我的学习?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
我需要 ____________的财政补贴。
Indicar que necesitas ayuda financiera
ค่าเล่าเรียน
学费
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
生活费用
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
การดูแลเด็ก
儿童托管
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
请问有哪些奖学金?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación