Danés | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Indicar que quieres matricularte
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
ปริญญาตรี
bachelor
Tipo de matrícula
บัณฑิตวิทยาลัย
kandidatstuderende
Tipo de matrícula
ปริญญาเอก
ph.d.-studerende
Tipo de matrícula
เต็มเวลา
fuldtids-
Tipo de matrícula
นอกเวลา
deltids-
Tipo de matrícula
ออนไลน์
online
Tipo de matrícula
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
หนึ่งภาคการศึกษา
et semester
Duración de la estancia en la universidad de destino
หนึ่งปีการศึกษา
et studieår
Duración de la estancia en la universidad de destino
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Para la solicitud de acceso a la universidad
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Garanterer universitetet indkvartering?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Indeholder faget også en praktikperiode?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Hvad er sprogkravene?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hvordan er ____________ systemet?
Pedir información sobre el sistema
หน่วยกิตวิชา
studiepoint
Tipo de sistema
การให้คะแนน
bedømmelse
Tipo de sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Hvordan er undervisningsformen?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
มี _____________ ไหม
Er der _____________ ?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
การบรรยาย
forelæsninger
Tipo de clase
การสัมมนา
seminarer
Tipo de clase
การกวดวิชา
undervisning
Tipo de clase
การประชุม
konferencer
Tipo de clase
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Hvornår afholdes eksaminerne?
Preguntar por el periodo de exámenes
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Er der en sportshal på universitetet?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Preguntar si existen pruebas de nivel
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Preguntar por las instalaciones del centro
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Arrangerer I også ekskursioner?
Preguntar si el centro organiza excursiones
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Hvilke programmer tilbydes her?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Pedir información sobre financiación
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
ค่าเล่าเรียน
studiegebyrer
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
leveomkostninger
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
การดูแลเด็ก
børnepasning
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación