Húngaro | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Indicar que quieres matricularte
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
ปริญญาตรี
alapképzés
Tipo de matrícula
บัณฑิตวิทยาลัย
mesterképzés
Tipo de matrícula
ปริญญาเอก
PhD
Tipo de matrícula
เต็มเวลา
nappali tagozatos
Tipo de matrícula
นอกเวลา
részidős
Tipo de matrícula
ออนไลน์
online
Tipo de matrícula
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
หนึ่งภาคการศึกษา
egy szemeszter
Duración de la estancia en la universidad de destino
หนึ่งปีการศึกษา
egy év
Duración de la estancia en la universidad de destino
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Para la solicitud de acceso a la universidad
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Az egyetem biztosít szállást is?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Milyen a ____________ rendszer?
Pedir información sobre el sistema
หน่วยกิตวิชา
kredit
Tipo de sistema
การให้คะแนน
osztályzási
Tipo de sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Milyen a tanítás stílusa?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
มี _____________ ไหม
Vannak_____________?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
การบรรยาย
előadások
Tipo de clase
การสัมมนา
szemináriumok
Tipo de clase
การกวดวิชา
oktatói órák
Tipo de clase
การประชุม
konferenciák
Tipo de clase
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Mikor vannak a vizsgák?
Preguntar por el periodo de exámenes
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Van az egyetemen sportközpont?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Van szintfelmérő teszt?
Preguntar si existen pruebas de nivel
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Preguntar por las instalaciones del centro
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Kirándulásokat is szerveznek?
Preguntar si el centro organiza excursiones
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Milyen programokat nyújtanak?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Pedir información sobre financiación
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Indicar que necesitas ayuda financiera
ค่าเล่าเรียน
tandíj
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
megélhetési költségek
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
การดูแลเด็ก
gyermekellátás
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación