Turco | Frases - Inmigración | Estudiar

Estudiar - Universidad

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Indicar que quieres matricularte
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
_____________ ders almak istiyorum.
Indicar que quieres matricularte en una asignatura
ปริญญาตรี
lisans seviyesinde
Tipo de matrícula
บัณฑิตวิทยาลัย
lisans üstü seviyesinde
Tipo de matrícula
ปริญญาเอก
doktora seviyesinde
Tipo de matrícula
เต็มเวลา
tam zamanlı
Tipo de matrícula
นอกเวลา
yarı zamanlı
Tipo de matrícula
ออนไลน์
çevrimiçi
Tipo de matrícula
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Indicar la duración de tu periodo de intercambio
หนึ่งภาคการศึกษา
bir dönem
Duración de la estancia en la universidad de destino
หนึ่งปีการศึกษา
bir akademik yıl
Duración de la estancia en la universidad de destino
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Informarte de las restricciones laborales para estudiantes
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Preguntar si tienes que presentar documentos originales o fotocopias
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Para la solicitud de acceso a la universidad
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Preguntar si recibirás una carta de aceptación
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Preguntar si la universidad proporciona alojamiento
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Preguntar si tu plan de estudios contempla periodos de prácticas profesionales
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Preguntar si tienes que pagar la matrícula en la universidad de destino
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Informarte de cómo consultar el estado de tu solicitud
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Informarte del nivel de idioma necesario para ser aceptado en la universidad
ระบบ ____________ เป็นยังไง
____________ sistemi nasıl işliyor?
Pedir información sobre el sistema
หน่วยกิตวิชา
kredi
Tipo de sistema
การให้คะแนน
notlama
Tipo de sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Preguntar si recibirás una copia de tu expediente académico al final de la estancia
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
มี _____________ ไหม
_____________ var mı?
Pedir información sobre el estilo de enseñanza
การบรรยาย
ders
Tipo de clase
การสัมมนา
seminer
Tipo de clase
การกวดวิชา
uygulamalı ders
Tipo de clase
การประชุม
konferanslar
Tipo de clase
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Yaz okulunda hangi dersler var?
Preguntar por la oferta de cursos de la escuela de verano
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Sınavlar ne zaman?
Preguntar por el periodo de exámenes
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Preguntar dónde conseguir información sobre las asignaturas
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Üniversitede spor merkezi var mı?
Preguntar si la universidad cuenta con instalaciones deportivas
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Preguntar cómo unirse a las asociaciones de estudiantes
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Pedir información sobre el coste de la vida en la ciudad

Estudiar - Cursos de idiomas

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Informarte de los idiomas que se pueden estudiar en el centro
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Seviye belirleme sınavı var mı?
Preguntar si existen pruebas de nivel
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Pregunar si es posible cambiarse de nivel en caso de no estar contento
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Preguntar si existen descripciones detalladas de las asignaturas
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Preguntar por el máximo número de estudiantes en cada clase
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Preguntar por las instalaciones del centro
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Preguntar si el centro organiza excursiones
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Hangi programları sunuyorsunuz?
Informarte sobre los programas que se ofertan

Estudiar - Becas

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Pedir información sobre financiación
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Preguntar qué organismos pueden financiar tus estudios
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Indicar que necesitas ayuda financiera
ค่าเล่าเรียน
harçlar
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
yaşam giderleri
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
การดูแลเด็ก
çocuk bakımı
Aquello para lo que necesitas ayuda financiera
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Ne tür burslar mevcut?
Pedir información sobre becas

Estudiar - Convalidación de títulos extranjeros

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Indicar que quieres convalidar tu título académico en el país de destino
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Pedir una lista de traductores jurados en el lenguaje correspondiente
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Preguntar dónde conseguir un certificado de convalidación