Chino | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
我想要开一个银行账户。
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
我想要注销我的银行账户。
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
请问我能在网上开户吗?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
请问我能在手机上管理账户么?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
běžný účet
活期账户
Tipo de cuenta bancaria
spořící účet
储蓄账户
Tipo de cuenta bancaria
osobní účet
个人账户
Tipo de cuenta bancaria
společný účet
联名账户
Tipo de cuenta bancaria
dětský účet
儿童账户
Tipo de cuenta bancaria
cizoměnový účet
外国货币账户
Tipo de cuenta bancaria
obchodní účet
商务账户
Tipo de cuenta bancaria
studentský účet
学生账户
Tipo de cuenta bancaria
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
请问有月费吗?
Preguntar si existen comisiones mensuales
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
请问国际转账的手续费是多少?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Dostanu šekovou knížku?
请问我会有支票簿吗?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Jaká je spořící úroková sazba?
储蓄利率是多少?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
您能如何防止我被诈骗?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
我丢失了我的信用卡。
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Moje kreditní karta byla ukradena.
我的信用卡被偷了。
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Můžete zablokovat můj účet?
您能冻结我的账户吗?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Potřebuji náhradní kartu.
我需要补办一张卡。
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
我想要了解贷款信息。
Pedir información sobre préstamos
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
您能给我说说利率信息吗?
Pedir información sobre las tasas de interés
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Pedir información sobre hipotecas
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Kupuji můj první dům.
我正在考虑买第一套房子。
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Kupuji druhou nemovitost.
这是我在购买的第二套房子。
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
我想要再抵押。
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
我想要评估我的抵押贷款。
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
我想要买一处房产出租。
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Můj hrubý roční příjem je ______.
我的年收入大概______。
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
我想要买一份保险。
Indicar que estás interesado en un seguro
pojištění domu/domácnosti
家庭保险
Tipo de seguro
cestovní pojištění
旅游保险
Tipo de seguro
životní pojištění
人身保险
Tipo de seguro
zdravotní pojištění
健康保险
Tipo de seguro
povinné ručení
汽车保险
Tipo de seguro
pojištění mazlíčků
宠物保险
Tipo de seguro
pojištění proti krádeži
失窃保险
Tipo de seguro
pojištění hypotéky
抵押贷款保险
Tipo de seguro
pojištění majetku studenta
学生财物保险
Tipo de seguro
skupinové pojištění osob
团体保险
Tipo de seguro
pojištění majetku
财产保险
Tipo de seguro
pojištění proti povodním
洪水保险
Tipo de seguro
pojištění proti požáru
火灾保险
Tipo de seguro
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
我的保险能保多久?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Kolik stojí to pojištění?
请问我的保险多少钱?
Informarte del precio del seguro