Polaco | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
cuenta corriente
rachunek bieżący
Tipo de cuenta bancaria
cuenta de ahorros
rachunek oszczędnościowy
Tipo de cuenta bancaria
cuenta personal
rachunek osobisty
Tipo de cuenta bancaria
cuenta conjunta
wspólny rachunek bankowy
Tipo de cuenta bancaria
cuenta infantil
konto dla dziecka
Tipo de cuenta bancaria
cuenta en moneda extranjera
rachunek w obcej walucie
Tipo de cuenta bancaria
cuenta comercial
rachunek firmy/konto firmowe
Tipo de cuenta bancaria
cuenta para estudiantes
rachunek studencki/konto studenckie
Tipo de cuenta bancaria
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Preguntar si existen comisiones mensuales
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
He perdido mi tarjeta de crédito.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Me han robado la tarjeta de crédito.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Necesito una tarjeta nueva.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Pedir información sobre préstamos
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Pedir información sobre las tasas de interés
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Pedir información sobre hipotecas
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Me voy a comprar mi primera casa.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Me voy a comprar una segunda residencia.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Me gustaría contratar un seguro.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Indicar que estás interesado en un seguro
seguro de hogar
ubezpieczenie domu/mieszkania
Tipo de seguro
seguro de viaje
ubezpieczenie na czas podróży
Tipo de seguro
seguro de vida
ubezpieczenie na życie
Tipo de seguro
seguro de salud
ubezpieczenie zdrowotne
Tipo de seguro
seguro de coche
ubezpieczenie samochodu
Tipo de seguro
seguro de mascotas
ubezpieczenie zwierząt domowych
Tipo de seguro
seguro de robo
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Tipo de seguro
seguro hipotecario
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Tipo de seguro
seguro de bienes para estudiantes
ubezpieczenie mienia studenta
Tipo de seguro
seguro colectivo
ubezpieczenie grupowe
Tipo de seguro
seguro de bienes
ubezpieczenie majątkowe
Tipo de seguro
seguro de inundaciones
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Tipo de seguro
seguro de incendios
ubezpieczenie od ognia
Tipo de seguro
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
¿Cuánto cuesta el seguro?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Informarte del precio del seguro