Finlandés | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Haluaisin avata pankkitilin.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Haluaisin sulkea pankkitilini
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Voinko avata pankkitilin internetissä?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
kuranta konto
käyttötili
Tipo de cuenta bancaria
ŝparadoj konto
säästötili
Tipo de cuenta bancaria
persona konto
henkilökohtainen tili
Tipo de cuenta bancaria
kuna konto
yhteistili
Tipo de cuenta bancaria
infana konto
lasten tili
Tipo de cuenta bancaria
fremda valuto konto
tili ulkomaista valuuttaa varten
Tipo de cuenta bancaria
afera konto
liiketili
Tipo de cuenta bancaria
studenta konto
tili opiskelijoille
Tipo de cuenta bancaria
Ĉu estas monataj kotizoj?
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
Preguntar si existen comisiones mensuales
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Saanko sekkivihkon?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Mikä on talletuskorko?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
Hukkasin luottokorttini.
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Minun luottokorttini varastettiin.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Voitteko sulkea pankkitilini?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Mi bezonas anstataŭan karton.
Tarvitsen uuden pankkikortin.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
Pedir información sobre préstamos
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
Pedir información sobre las tasas de interés
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
Pedir información sobre hipotecas
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Haluaisin ostaa vakuutuksen.
Indicar que estás interesado en un seguro
hejma/domanara asekuro
kotivakuutus
Tipo de seguro
vojaĝa asekuro
matkavakuutus
Tipo de seguro
viva asekuro
henkivakuutus
Tipo de seguro
sana asekuro
sairausvakuutus
Tipo de seguro
aŭtoasekuro
autovakuutus
Tipo de seguro
dombestoasekuro
lemmikkivakuutus
Tipo de seguro
ŝtela asekuro
murtovakuutus
Tipo de seguro
hipoteka protekto
asuntolainan korkosuoja
Tipo de seguro
studentoposedoj
opiskelijan vakuutus
Tipo de seguro
grupoasekuro
ryhmävakuutus
Tipo de seguro
proprietoasekuro
varallisuusvakuutus
Tipo de seguro
inundoasekuro
tulvavakuutus
Tipo de seguro
fajroasekuro
palovakuutus
Tipo de seguro
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Kio estas la prezo por la asekuro?
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
Informarte del precio del seguro