Húngaro | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját használom?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Szeretnék bankszámlát nyitni.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Szeretném megszüntetni a bankszámlám.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Lehetséges online bankszámlát nyitni?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Milyen típusú bankszámlák vannak?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
kuranta konto
folyószámla
Tipo de cuenta bancaria
ŝparadoj konto
takarékszámla
Tipo de cuenta bancaria
persona konto
személyi számla
Tipo de cuenta bancaria
kuna konto
közös számla
Tipo de cuenta bancaria
infana konto
gyerekszámla
Tipo de cuenta bancaria
fremda valuto konto
devizaszámla
Tipo de cuenta bancaria
afera konto
üzleti számla
Tipo de cuenta bancaria
studenta konto
diákszámla
Tipo de cuenta bancaria
Ĉu estas monataj kotizoj?
Vannak havi költségek?
Preguntar si existen comisiones mensuales
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Kapok csekkfüzetet is?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Mekkora a megtakarítási kamatláb?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Mi perdis mian kreditkarton.
Elvesztettem a kártyám.
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Ellopták a kártyám.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Le tudják tiltani a számlám?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Mi bezonas anstataŭan karton.
Szükségem van egy új kártyára.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.
Pedir información sobre préstamos
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.
Pedir información sobre las tasas de interés
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.
Pedir información sobre hipotecas
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ez az első lakás/ház, amit veszek.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ez a második ingatlan, amit vásárolok.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Szeretnék új jelzálogot.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Mia malneta jara enspezo estas ______.
A bruttó éves jövedelmem ______.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Szeretnék biztosítást kötni.
Indicar que estás interesado en un seguro
hejma/domanara asekuro
lakásbiztosítás
Tipo de seguro
vojaĝa asekuro
utazásbiztosítás
Tipo de seguro
viva asekuro
életbiztosítás
Tipo de seguro
sana asekuro
egészségbiztosítás
Tipo de seguro
aŭtoasekuro
gépjármű-biztosítás
Tipo de seguro
dombestoasekuro
kisállatbiztosítás
Tipo de seguro
ŝtela asekuro
lopásbiztosítás
Tipo de seguro
hipoteka protekto
jelzálogvédelem
Tipo de seguro
studentoposedoj
tanulói vagyon
Tipo de seguro
grupoasekuro
csoportbiztosítás
Tipo de seguro
proprietoasekuro
vagyonbiztosítás
Tipo de seguro
inundoasekuro
árvízi biztosítás
Tipo de seguro
fajroasekuro
tűzbiztosítás
Tipo de seguro
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Hány hónapig fedez a biztosítás?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Kio estas la prezo por la asekuro?
Mennyibe kerül a biztosítás?
Informarte del precio del seguro