Checo | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
What are the fees if I use external ATMs?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

I would like to open a bank account.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
I would like to close my bank account.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Can I open a bank account online?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Will I get a debit card or a credit card?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Can I use banking on my cell?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
What types of bank accounts do you have?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
current account
běžný účet
Tipo de cuenta bancaria
savings account
spořící účet
Tipo de cuenta bancaria
personal account
osobní účet
Tipo de cuenta bancaria
joint account
společný účet
Tipo de cuenta bancaria
children's account
dětský účet
Tipo de cuenta bancaria
foreign currency account
cizoměnový účet
Tipo de cuenta bancaria
business account
obchodní účet
Tipo de cuenta bancaria
student account
studentský účet
Tipo de cuenta bancaria
Are there any monthly fees?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Preguntar si existen comisiones mensuales
What are the commissions for international transfers?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Do I get a checkbook?
Dostanu šekovou knížku?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
What is the savings interest rate?
Jaká je spořící úroková sazba?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
In what ways can you protect me from frauds?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
I lost my credit card.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
My credit card was stolen.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Can you block my account?
Můžete zablokovat můj účet?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
I need a replacement card.
Potřebuji náhradní kartu.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

I would like to have some information about loans.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Pedir información sobre préstamos
What can you tell me about the interest rate?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Pedir información sobre las tasas de interés
I would like to have some information about mortgages.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Pedir información sobre hipotecas
I would like to speak with a mortgage advisor.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
I am buying my first home.
Kupuji můj první dům.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
I am buying a second property.
Kupuji druhou nemovitost.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
I would like to remortgage.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
I would like to review my existing mortgage.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
I am buying a property to let.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
My gross annual income is ______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

I would like to purchase insurance.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Indicar que estás interesado en un seguro
home/household insurance
pojištění domu/domácnosti
Tipo de seguro
travel insurance
cestovní pojištění
Tipo de seguro
life insurance
životní pojištění
Tipo de seguro
health insurance
zdravotní pojištění
Tipo de seguro
car insurance
povinné ručení
Tipo de seguro
pet insurance
pojištění mazlíčků
Tipo de seguro
theft insurance
pojištění proti krádeži
Tipo de seguro
mortgage protection
pojištění hypotéky
Tipo de seguro
student possessions
pojištění majetku studenta
Tipo de seguro
group insurance
skupinové pojištění osob
Tipo de seguro
property insurance
pojištění majetku
Tipo de seguro
flood insurance
pojištění proti povodním
Tipo de seguro
fire insurance
pojištění proti požáru
Tipo de seguro
For how many months will I be covered?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
What is the price for the insurance?
Kolik stojí to pojištění?
Informarte del precio del seguro