Danés | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
What are the fees if I use external ATMs?
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

I would like to open a bank account.
Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
I would like to close my bank account.
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Can I open a bank account online?
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Will I get a debit card or a credit card?
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Can I use banking on my cell?
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
What types of bank accounts do you have?
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
current account
girokonto
Tipo de cuenta bancaria
savings account
opsparingskonto
Tipo de cuenta bancaria
personal account
personlig konto
Tipo de cuenta bancaria
joint account
fælleskonto
Tipo de cuenta bancaria
children's account
børnekonto
Tipo de cuenta bancaria
foreign currency account
udenlandsk valuta konto
Tipo de cuenta bancaria
business account
erhvervskonto
Tipo de cuenta bancaria
student account
studiekonto
Tipo de cuenta bancaria
Are there any monthly fees?
Er der månedlige omkostninger?
Preguntar si existen comisiones mensuales
What are the commissions for international transfers?
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Do I get a checkbook?
Modtager jeg et checkhæfte?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
What is the savings interest rate?
Hvad er opsparingsrenten?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
In what ways can you protect me from frauds?
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
I lost my credit card.
Jeg har mistet mit kreditkort
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
My credit card was stolen.
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Can you block my account?
Kan I spærre min konto?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
I need a replacement card.
Jeg har brug for et nyt kort.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

I would like to have some information about loans.
Jeg vil gerne have information om lån.
Pedir información sobre préstamos
What can you tell me about the interest rate?
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Pedir información sobre las tasas de interés
I would like to have some information about mortgages.
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Pedir información sobre hipotecas
I would like to speak with a mortgage advisor.
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
I am buying my first home.
Jeg køber mit første hjem.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
I am buying a second property.
Jeg køber en anden ejendom.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
I would like to remortgage.
Jeg vil gerne genlåne.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
I would like to review my existing mortgage.
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
I am buying a property to let.
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
My gross annual income is ______.
Min samlede årsindkomst er ______.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

I would like to purchase insurance.
Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Indicar que estás interesado en un seguro
home/household insurance
Indboforsikring
Tipo de seguro
travel insurance
Rejseforsikring
Tipo de seguro
life insurance
Livsforsikring
Tipo de seguro
health insurance
Sygeforsikring
Tipo de seguro
car insurance
Bilforsikring
Tipo de seguro
pet insurance
Husdyrsforsikring
Tipo de seguro
theft insurance
Tyveriforsikring
Tipo de seguro
mortgage protection
Prioritetslånsbeskyttelse
Tipo de seguro
student possessions
Studenterforsikring
Tipo de seguro
group insurance
Gruppeforsikring
Tipo de seguro
property insurance
Skadesforsikring
Tipo de seguro
flood insurance
Oversvømmelsesforsikring
Tipo de seguro
fire insurance
Brandforsikring
Tipo de seguro
For how many months will I be covered?
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
What is the price for the insurance?
Hvor meget koster forsikringen?
Informarte del precio del seguro