Holandés | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
What are the fees if I use external ATMs?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

I would like to open a bank account.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
I would like to close my bank account.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Can I open a bank account online?
Kan ik een bankrekening online openen?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Will I get a debit card or a credit card?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Can I use banking on my cell?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
What types of bank accounts do you have?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
current account
lopende rekening
Tipo de cuenta bancaria
savings account
spaarrekening
Tipo de cuenta bancaria
personal account
persoonlijke rekening
Tipo de cuenta bancaria
joint account
gezamenlijke rekening
Tipo de cuenta bancaria
children's account
kinderrekening
Tipo de cuenta bancaria
foreign currency account
vreemde valutarekening
Tipo de cuenta bancaria
business account
zakelijke rekening
Tipo de cuenta bancaria
student account
studentenrekening
Tipo de cuenta bancaria
Are there any monthly fees?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Preguntar si existen comisiones mensuales
What are the commissions for international transfers?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Do I get a checkbook?
Krijg ik een chequeboekje?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
What is the savings interest rate?
Wat is de spaarrente?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
In what ways can you protect me from frauds?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
I lost my credit card.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
My credit card was stolen.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Can you block my account?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
I need a replacement card.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

I would like to have some information about loans.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Pedir información sobre préstamos
What can you tell me about the interest rate?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Pedir información sobre las tasas de interés
I would like to have some information about mortgages.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Pedir información sobre hipotecas
I would like to speak with a mortgage advisor.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
I am buying my first home.
Ik koop mijn eerste huis.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
I am buying a second property.
Ik koop een tweede eigendom.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
I would like to remortgage.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
I would like to review my existing mortgage.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
I am buying a property to let.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
My gross annual income is ______.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

I would like to purchase insurance.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Indicar que estás interesado en un seguro
home/household insurance
inboedel/opstalverzekering
Tipo de seguro
travel insurance
reisverzekering
Tipo de seguro
life insurance
levensverzekering
Tipo de seguro
health insurance
gezondheidsverzekering
Tipo de seguro
car insurance
autoverzekering
Tipo de seguro
pet insurance
huisdierenverzekering
Tipo de seguro
theft insurance
diefstalverzekering
Tipo de seguro
mortgage protection
hypotheekbescherming
Tipo de seguro
student possessions
studentenverzekering
Tipo de seguro
group insurance
groepsverzekering
Tipo de seguro
property insurance
schadeverzekering
Tipo de seguro
flood insurance
overstromingsverzekering
Tipo de seguro
fire insurance
brandverzekering
Tipo de seguro
For how many months will I be covered?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
What is the price for the insurance?
Hoeveel kost de verzekering?
Informarte del precio del seguro