Polaco | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
What are the fees if I use external ATMs?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

I would like to open a bank account.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
I would like to close my bank account.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Can I open a bank account online?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Will I get a debit card or a credit card?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Can I use banking on my cell?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
What types of bank accounts do you have?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
current account
rachunek bieżący
Tipo de cuenta bancaria
savings account
rachunek oszczędnościowy
Tipo de cuenta bancaria
personal account
rachunek osobisty
Tipo de cuenta bancaria
joint account
wspólny rachunek bankowy
Tipo de cuenta bancaria
children's account
konto dla dziecka
Tipo de cuenta bancaria
foreign currency account
rachunek w obcej walucie
Tipo de cuenta bancaria
business account
rachunek firmy/konto firmowe
Tipo de cuenta bancaria
student account
rachunek studencki/konto studenckie
Tipo de cuenta bancaria
Are there any monthly fees?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Preguntar si existen comisiones mensuales
What are the commissions for international transfers?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Do I get a checkbook?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
What is the savings interest rate?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
In what ways can you protect me from frauds?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
I lost my credit card.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
My credit card was stolen.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Can you block my account?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
I need a replacement card.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

I would like to have some information about loans.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Pedir información sobre préstamos
What can you tell me about the interest rate?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Pedir información sobre las tasas de interés
I would like to have some information about mortgages.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Pedir información sobre hipotecas
I would like to speak with a mortgage advisor.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
I am buying my first home.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
I am buying a second property.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
I would like to remortgage.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
I would like to review my existing mortgage.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
I am buying a property to let.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
My gross annual income is ______.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

I would like to purchase insurance.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Indicar que estás interesado en un seguro
home/household insurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
Tipo de seguro
travel insurance
ubezpieczenie na czas podróży
Tipo de seguro
life insurance
ubezpieczenie na życie
Tipo de seguro
health insurance
ubezpieczenie zdrowotne
Tipo de seguro
car insurance
ubezpieczenie samochodu
Tipo de seguro
pet insurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
Tipo de seguro
theft insurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Tipo de seguro
mortgage protection
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Tipo de seguro
student possessions
ubezpieczenie mienia studenta
Tipo de seguro
group insurance
ubezpieczenie grupowe
Tipo de seguro
property insurance
ubezpieczenie majątkowe
Tipo de seguro
flood insurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Tipo de seguro
fire insurance
ubezpieczenie od ognia
Tipo de seguro
For how many months will I be covered?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
What is the price for the insurance?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Informarte del precio del seguro