Alemán | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Czy mogę założyć konto przez internet?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Was für Kontotypen gibt es?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
rachunek bieżący
Girokonto
Tipo de cuenta bancaria
rachunek oszczędnościowy
Sparkonto
Tipo de cuenta bancaria
rachunek osobisty
Privatkonto
Tipo de cuenta bancaria
wspólny rachunek bankowy
Gemeinschaftskonto
Tipo de cuenta bancaria
konto dla dziecka
Kinderkonto
Tipo de cuenta bancaria
rachunek w obcej walucie
Konto für fremde Währungen
Tipo de cuenta bancaria
rachunek firmy/konto firmowe
Businesskonto
Tipo de cuenta bancaria
rachunek studencki/konto studenckie
Studentenkonto
Tipo de cuenta bancaria
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Fallen monatlich Gebühren an?
Preguntar si existen comisiones mensuales
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Czy dostanę książeczkę czekową?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Wie ist der Zinssatz?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Können Sie mein Konto sperren?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Pedir información sobre préstamos
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Pedir información sobre las tasas de interés
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Pedir información sobre hipotecas
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Indicar que estás interesado en un seguro
ubezpieczenie domu/mieszkania
Hausratsversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie na czas podróży
Reiseversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie na życie
Lebensversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie zdrowotne
Krankenversicherug
Tipo de seguro
ubezpieczenie samochodu
KFZ-Versicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie zwierząt domowych
Versicherung für Haustiere
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Diebstahlversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Hypothekenversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie mienia studenta
Studentenversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie grupowe
Gruppenversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie majątkowe
Sachversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Flutschutzversicherung
Tipo de seguro
ubezpieczenie od ognia
Brandschutzversicherung
Tipo de seguro
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Was kostet die Versicherung?
Informarte del precio del seguro