Chino | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
我想要开一个银行账户。
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
我想要注销我的银行账户。
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Czy mogę założyć konto przez internet?
请问我能在网上开户吗?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
请问我能在手机上管理账户么?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
rachunek bieżący
活期账户
Tipo de cuenta bancaria
rachunek oszczędnościowy
储蓄账户
Tipo de cuenta bancaria
rachunek osobisty
个人账户
Tipo de cuenta bancaria
wspólny rachunek bankowy
联名账户
Tipo de cuenta bancaria
konto dla dziecka
儿童账户
Tipo de cuenta bancaria
rachunek w obcej walucie
外国货币账户
Tipo de cuenta bancaria
rachunek firmy/konto firmowe
商务账户
Tipo de cuenta bancaria
rachunek studencki/konto studenckie
学生账户
Tipo de cuenta bancaria
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
请问有月费吗?
Preguntar si existen comisiones mensuales
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
请问国际转账的手续费是多少?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Czy dostanę książeczkę czekową?
请问我会有支票簿吗?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
储蓄利率是多少?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
您能如何防止我被诈骗?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
我丢失了我的信用卡。
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
我的信用卡被偷了。
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Proszę o zablokowanie mojego konta.
您能冻结我的账户吗?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
我需要补办一张卡。
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
我想要了解贷款信息。
Pedir información sobre préstamos
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
您能给我说说利率信息吗?
Pedir información sobre las tasas de interés
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Pedir información sobre hipotecas
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
我正在考虑买第一套房子。
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Kupuję moją drugą nieruchomość.
这是我在购买的第二套房子。
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
我想要再抵押。
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
我想要评估我的抵押贷款。
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
我想要买一处房产出租。
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
我的年收入大概______。
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
我想要买一份保险。
Indicar que estás interesado en un seguro
ubezpieczenie domu/mieszkania
家庭保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie na czas podróży
旅游保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie na życie
人身保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie zdrowotne
健康保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie samochodu
汽车保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie zwierząt domowych
宠物保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
失窃保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
抵押贷款保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie mienia studenta
学生财物保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie grupowe
团体保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie majątkowe
财产保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek powodzi
洪水保险
Tipo de seguro
ubezpieczenie od ognia
火灾保险
Tipo de seguro
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
我的保险能保多久?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
请问我的保险多少钱?
Informarte del precio del seguro