Español | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Czy mogę założyć konto przez internet?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
rachunek bieżący
cuenta corriente
Tipo de cuenta bancaria
rachunek oszczędnościowy
cuenta de ahorros
Tipo de cuenta bancaria
rachunek osobisty
cuenta personal
Tipo de cuenta bancaria
wspólny rachunek bankowy
cuenta conjunta
Tipo de cuenta bancaria
konto dla dziecka
cuenta infantil
Tipo de cuenta bancaria
rachunek w obcej walucie
cuenta en moneda extranjera
Tipo de cuenta bancaria
rachunek firmy/konto firmowe
cuenta comercial
Tipo de cuenta bancaria
rachunek studencki/konto studenckie
cuenta para estudiantes
Tipo de cuenta bancaria
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Preguntar si existen comisiones mensuales
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Czy dostanę książeczkę czekową?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
He perdido mi tarjeta de crédito.
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Proszę o zablokowanie mojego konta.
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Necesito una tarjeta nueva.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Pedir información sobre préstamos
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Pedir información sobre las tasas de interés
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Pedir información sobre hipotecas
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Me voy a comprar mi primera casa.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Me gustaría contratar un seguro.
Indicar que estás interesado en un seguro
ubezpieczenie domu/mieszkania
seguro de hogar
Tipo de seguro
ubezpieczenie na czas podróży
seguro de viaje
Tipo de seguro
ubezpieczenie na życie
seguro de vida
Tipo de seguro
ubezpieczenie zdrowotne
seguro de salud
Tipo de seguro
ubezpieczenie samochodu
seguro de coche
Tipo de seguro
ubezpieczenie zwierząt domowych
seguro de mascotas
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
seguro de robo
Tipo de seguro
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
seguro hipotecario
Tipo de seguro
ubezpieczenie mienia studenta
seguro de bienes para estudiantes
Tipo de seguro
ubezpieczenie grupowe
seguro colectivo
Tipo de seguro
ubezpieczenie majątkowe
seguro de bienes
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek powodzi
seguro de inundaciones
Tipo de seguro
ubezpieczenie od ognia
seguro de incendios
Tipo de seguro
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Informarte del precio del seguro