Inglés | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
What are the fees if I use external ATMs?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
I would like to open a bank account.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
I would like to close my bank account.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Czy mogę założyć konto przez internet?
Can I open a bank account online?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Will I get a debit card or a credit card?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Can I use banking on my cell?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
What types of bank accounts do you have?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
rachunek bieżący
current account
Tipo de cuenta bancaria
rachunek oszczędnościowy
savings account
Tipo de cuenta bancaria
rachunek osobisty
personal account
Tipo de cuenta bancaria
wspólny rachunek bankowy
joint account
Tipo de cuenta bancaria
konto dla dziecka
children's account
Tipo de cuenta bancaria
rachunek w obcej walucie
foreign currency account
Tipo de cuenta bancaria
rachunek firmy/konto firmowe
business account
Tipo de cuenta bancaria
rachunek studencki/konto studenckie
student account
Tipo de cuenta bancaria
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Are there any monthly fees?
Preguntar si existen comisiones mensuales
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
What are the commissions for international transfers?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Czy dostanę książeczkę czekową?
Do I get a checkbook?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
What is the savings interest rate?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
In what ways can you protect me from frauds?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
I lost my credit card.
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
My credit card was stolen.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Can you block my account?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
I need a replacement card.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
I would like to have some information about loans.
Pedir información sobre préstamos
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
What can you tell me about the interest rate?
Pedir información sobre las tasas de interés
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
I would like to have some information about mortgages.
Pedir información sobre hipotecas
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
I am buying my first home.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Kupuję moją drugą nieruchomość.
I am buying a second property.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
I would like to remortgage.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
I would like to review my existing mortgage.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
I am buying a property to let.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
My gross annual income is ______.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
I would like to purchase insurance.
Indicar que estás interesado en un seguro
ubezpieczenie domu/mieszkania
home/household insurance
Tipo de seguro
ubezpieczenie na czas podróży
travel insurance
Tipo de seguro
ubezpieczenie na życie
life insurance
Tipo de seguro
ubezpieczenie zdrowotne
health insurance
Tipo de seguro
ubezpieczenie samochodu
car insurance
Tipo de seguro
ubezpieczenie zwierząt domowych
pet insurance
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
theft insurance
Tipo de seguro
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
mortgage protection
Tipo de seguro
ubezpieczenie mienia studenta
student possessions
Tipo de seguro
ubezpieczenie grupowe
group insurance
Tipo de seguro
ubezpieczenie majątkowe
property insurance
Tipo de seguro
ubezpieczenie na wypadek powodzi
flood insurance
Tipo de seguro
ubezpieczenie od ognia
fire insurance
Tipo de seguro
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
For how many months will I be covered?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
What is the price for the insurance?
Informarte del precio del seguro