Vietnamita | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Gostaria de abrir uma conta bancária.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Posso abrir uma conta pela internet?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Posso usar o banco pelo celular?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Bạn có những loại thẻ nào?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
conta corrente
tài khoản hiện tại
Tipo de cuenta bancaria
conta de poupança
tài khoản tiết kiệm
Tipo de cuenta bancaria
conta pessoal
tài khoản cá nhân
Tipo de cuenta bancaria
conta conjunta
tài khoản chung
Tipo de cuenta bancaria
conta para crianças
tài khoản con
Tipo de cuenta bancaria
conta de moeda estrangeira
tài khoản ngoại tệ
Tipo de cuenta bancaria
conta empresarial
tài khoản kinh doanh
Tipo de cuenta bancaria
conta estudantil
tài khoản sinh viên
Tipo de cuenta bancaria
Existem taxas mensais?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Preguntar si existen comisiones mensuales
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Vou receber um talão de cheques?
Tôi có sổ tài khoản không?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Qual é a taxa de juros da poupança?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Perdi meu cartão de crédito.
Tôi mất thẻ tín dụng
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Meu cartão de crédito foi roubado.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Você pode bloquear minha conta?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Preciso de um cartão de reposição.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Pedir información sobre préstamos
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Pedir información sobre las tasas de interés
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Pedir información sobre hipotecas
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Estou comprando minha primeira casa própria.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Estou comprando uma segunda propriedade.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Tôi muốn thế chấp
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Tôi mua tài sản để cho
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Gostaria de contratar um seguro.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Indicar que estás interesado en un seguro
seguro de habitação
Bảo hiểm hộ gia đình
Tipo de seguro
seguro de viagem
bảo hiểm du lịch
Tipo de seguro
seguro de vida
bảo hiểm nhân thọ
Tipo de seguro
seguro de saúde
bảo hiểm sức khỏe
Tipo de seguro
seguro automóvel
bảo hiểm ô tô
Tipo de seguro
seguro saúde animal
bảo hiểm thú nuôi
Tipo de seguro
seguro contra roubo
bảo hiểm trộm cắp
Tipo de seguro
seguro de proteção sobre a hipoteca
bảo hiểm thế chấp
Tipo de seguro
seguro estudantil
bảo hiểm tài sản sinh viên
Tipo de seguro
seguro de grupo
bảo hiểm nhóm
Tipo de seguro
seguro de propriedade
bảo hiểm tài sản
Tipo de seguro
seguro contra inundações
bảo hiểm lũ lụt
Tipo de seguro
seguro contra incêndio
bảo hiểm hỏa hoạn
Tipo de seguro
Por quantos meses dura a cobertura?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Qual é o custo do seguro?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Informarte del precio del seguro