Esperanto | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Я могу делать банковские операции с телефона?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
текущий счет
kuranta konto
Tipo de cuenta bancaria
сберегательный счет
ŝparadoj konto
Tipo de cuenta bancaria
личный счет
persona konto
Tipo de cuenta bancaria
совместный счет
kuna konto
Tipo de cuenta bancaria
детский счет
infana konto
Tipo de cuenta bancaria
валютный счет
fremda valuto konto
Tipo de cuenta bancaria
счет предприятия
afera konto
Tipo de cuenta bancaria
студенческий счет
studenta konto
Tipo de cuenta bancaria
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Preguntar si existen comisiones mensuales
Какие комиссии для международных трансферов?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Я получу чековую книжку?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Каков процент накопления?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Я потерял(а) кредитную карту.
Mi perdis mian kreditkarton.
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Моя кредитная карта была украдена.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Вы можете заблокировать мой счет?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Мне нужна карта для замены.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Pedir información sobre préstamos
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Pedir información sobre las tasas de interés
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Pedir información sobre hipotecas
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Я покупаю мою первую недвижимость.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Я покупаю вторую собственность.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Я покупаю собственность для аренды.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Мой годовой доход________.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Indicar que estás interesado en un seguro
Страхование дома
hejma/domanara asekuro
Tipo de seguro
Туристическое страхование
vojaĝa asekuro
Tipo de seguro
страхование жизни
viva asekuro
Tipo de seguro
Медицинское страхование
sana asekuro
Tipo de seguro
Страхование автомобиля
aŭtoasekuro
Tipo de seguro
Страхование домашних животных
dombestoasekuro
Tipo de seguro
страхование от кражи
ŝtela asekuro
Tipo de seguro
защита ипотеки
hipoteka protekto
Tipo de seguro
студенческая страховка
studentoposedoj
Tipo de seguro
групповое страхование
grupoasekuro
Tipo de seguro
страхование собственности
proprietoasekuro
Tipo de seguro
страхование от наводнений
inundoasekuro
Tipo de seguro
страхование от пожара
fajroasekuro
Tipo de seguro
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Сколько стоит страховка?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Informarte del precio del seguro