Holandés | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Kan ik een bankrekening online openen?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Я могу делать банковские операции с телефона?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
текущий счет
lopende rekening
Tipo de cuenta bancaria
сберегательный счет
spaarrekening
Tipo de cuenta bancaria
личный счет
persoonlijke rekening
Tipo de cuenta bancaria
совместный счет
gezamenlijke rekening
Tipo de cuenta bancaria
детский счет
kinderrekening
Tipo de cuenta bancaria
валютный счет
vreemde valutarekening
Tipo de cuenta bancaria
счет предприятия
zakelijke rekening
Tipo de cuenta bancaria
студенческий счет
studentenrekening
Tipo de cuenta bancaria
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Preguntar si existen comisiones mensuales
Какие комиссии для международных трансферов?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Я получу чековую книжку?
Krijg ik een chequeboekje?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Каков процент накопления?
Wat is de spaarrente?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Я потерял(а) кредитную карту.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Моя кредитная карта была украдена.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Вы можете заблокировать мой счет?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Мне нужна карта для замены.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Pedir información sobre préstamos
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Pedir información sobre las tasas de interés
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Pedir información sobre hipotecas
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Я покупаю мою первую недвижимость.
Ik koop mijn eerste huis.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Я покупаю вторую собственность.
Ik koop een tweede eigendom.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Я покупаю собственность для аренды.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Мой годовой доход________.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Indicar que estás interesado en un seguro
Страхование дома
inboedel/opstalverzekering
Tipo de seguro
Туристическое страхование
reisverzekering
Tipo de seguro
страхование жизни
levensverzekering
Tipo de seguro
Медицинское страхование
gezondheidsverzekering
Tipo de seguro
Страхование автомобиля
autoverzekering
Tipo de seguro
Страхование домашних животных
huisdierenverzekering
Tipo de seguro
страхование от кражи
diefstalverzekering
Tipo de seguro
защита ипотеки
hypotheekbescherming
Tipo de seguro
студенческая страховка
studentenverzekering
Tipo de seguro
групповое страхование
groepsverzekering
Tipo de seguro
страхование собственности
schadeverzekering
Tipo de seguro
страхование от наводнений
overstromingsverzekering
Tipo de seguro
страхование от пожара
brandverzekering
Tipo de seguro
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Сколько стоит страховка?
Hoeveel kost de verzekering?
Informarte del precio del seguro