Polaco | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Я могу делать банковские операции с телефона?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
текущий счет
rachunek bieżący
Tipo de cuenta bancaria
сберегательный счет
rachunek oszczędnościowy
Tipo de cuenta bancaria
личный счет
rachunek osobisty
Tipo de cuenta bancaria
совместный счет
wspólny rachunek bankowy
Tipo de cuenta bancaria
детский счет
konto dla dziecka
Tipo de cuenta bancaria
валютный счет
rachunek w obcej walucie
Tipo de cuenta bancaria
счет предприятия
rachunek firmy/konto firmowe
Tipo de cuenta bancaria
студенческий счет
rachunek studencki/konto studenckie
Tipo de cuenta bancaria
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Preguntar si existen comisiones mensuales
Какие комиссии для международных трансферов?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Я получу чековую книжку?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Каков процент накопления?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Я потерял(а) кредитную карту.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Моя кредитная карта была украдена.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Вы можете заблокировать мой счет?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Мне нужна карта для замены.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Pedir información sobre préstamos
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Pedir información sobre las tasas de interés
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Pedir información sobre hipotecas
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Я покупаю мою первую недвижимость.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Я покупаю вторую собственность.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Я покупаю собственность для аренды.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Мой годовой доход________.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Indicar que estás interesado en un seguro
Страхование дома
ubezpieczenie domu/mieszkania
Tipo de seguro
Туристическое страхование
ubezpieczenie na czas podróży
Tipo de seguro
страхование жизни
ubezpieczenie na życie
Tipo de seguro
Медицинское страхование
ubezpieczenie zdrowotne
Tipo de seguro
Страхование автомобиля
ubezpieczenie samochodu
Tipo de seguro
Страхование домашних животных
ubezpieczenie zwierząt domowych
Tipo de seguro
страхование от кражи
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Tipo de seguro
защита ипотеки
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Tipo de seguro
студенческая страховка
ubezpieczenie mienia studenta
Tipo de seguro
групповое страхование
ubezpieczenie grupowe
Tipo de seguro
страхование собственности
ubezpieczenie majątkowe
Tipo de seguro
страхование от наводнений
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Tipo de seguro
страхование от пожара
ubezpieczenie od ognia
Tipo de seguro
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Сколько стоит страховка?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Informarte del precio del seguro