Sueco | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Vilken typ av bankkort får jag?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Я могу делать банковские операции с телефона?
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Vilka typer av bankkonton har ni?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
текущий счет
bankkonto
Tipo de cuenta bancaria
сберегательный счет
sparkonto
Tipo de cuenta bancaria
личный счет
personligt konto
Tipo de cuenta bancaria
совместный счет
delat konto
Tipo de cuenta bancaria
детский счет
konto för barn
Tipo de cuenta bancaria
валютный счет
konto för utländsk valuta
Tipo de cuenta bancaria
счет предприятия
affärskonto
Tipo de cuenta bancaria
студенческий счет
konto för studerande
Tipo de cuenta bancaria
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Är det några månadsavgifter?
Preguntar si existen comisiones mensuales
Какие комиссии для международных трансферов?
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Я получу чековую книжку?
Får jag ett checkhäfte?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Каков процент накопления?
Vad är sparräntan?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Я потерял(а) кредитную карту.
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Моя кредитная карта была украдена.
Mitt kreditkort är stulet.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Вы можете заблокировать мой счет?
Kan ni spärra mitt konto?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Мне нужна карта для замены.
Jag behöver ett ersättningskort.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Skulle jag kunna få information om lån?
Pedir información sobre préstamos
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Vad kan du berätta om räntan?
Pedir información sobre las tasas de interés
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Pedir información sobre hipotecas
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Я покупаю мою первую недвижимость.
Jag köper mitt första hem.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Я покупаю вторую собственность.
Jag köper min andra bostad.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Jag vill ta ett nytt bolån.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Я покупаю собственность для аренды.
Jag köper en bostad att hyra ut.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Мой годовой доход________.
Min årslön är _____.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Jag vill köpa till försäkring.
Indicar que estás interesado en un seguro
Страхование дома
hemförsäkring
Tipo de seguro
Туристическое страхование
reseförsäkring
Tipo de seguro
страхование жизни
livsförsäkring
Tipo de seguro
Медицинское страхование
sjukförsäkring
Tipo de seguro
Страхование автомобиля
bilförsäkring
Tipo de seguro
Страхование домашних животных
djurförsäkring
Tipo de seguro
страхование от кражи
inbrottsförsäkring
Tipo de seguro
защита ипотеки
återbetalningsskydd
Tipo de seguro
студенческая страховка
studentförsäkring
Tipo de seguro
групповое страхование
gruppförsäkring
Tipo de seguro
страхование собственности
egendomsförsäkring
Tipo de seguro
страхование от наводнений
översvämning försäkring
Tipo de seguro
страхование от пожара
försäkring för brand
Tipo de seguro
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Hur många månader täcker försäkringen?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Сколько стоит страховка?
Hur mycket kostar försäkringen?
Informarte del precio del seguro