Chino | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
我想要开一个银行账户。
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
我想要注销我的银行账户。
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Kan jag öppna ett bankkonto online?
请问我能在网上开户吗?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Vilken typ av bankkort får jag?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
请问我能在手机上管理账户么?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Vilka typer av bankkonton har ni?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
bankkonto
活期账户
Tipo de cuenta bancaria
sparkonto
储蓄账户
Tipo de cuenta bancaria
personligt konto
个人账户
Tipo de cuenta bancaria
delat konto
联名账户
Tipo de cuenta bancaria
konto för barn
儿童账户
Tipo de cuenta bancaria
konto för utländsk valuta
外国货币账户
Tipo de cuenta bancaria
affärskonto
商务账户
Tipo de cuenta bancaria
konto för studerande
学生账户
Tipo de cuenta bancaria
Är det några månadsavgifter?
请问有月费吗?
Preguntar si existen comisiones mensuales
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
请问国际转账的手续费是多少?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Får jag ett checkhäfte?
请问我会有支票簿吗?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Vad är sparräntan?
储蓄利率是多少?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
您能如何防止我被诈骗?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
我丢失了我的信用卡。
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Mitt kreditkort är stulet.
我的信用卡被偷了。
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Kan ni spärra mitt konto?
您能冻结我的账户吗?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Jag behöver ett ersättningskort.
我需要补办一张卡。
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Skulle jag kunna få information om lån?
我想要了解贷款信息。
Pedir información sobre préstamos
Vad kan du berätta om räntan?
您能给我说说利率信息吗?
Pedir información sobre las tasas de interés
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Pedir información sobre hipotecas
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Jag köper mitt första hem.
我正在考虑买第一套房子。
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Jag köper min andra bostad.
这是我在购买的第二套房子。
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Jag vill ta ett nytt bolån.
我想要再抵押。
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Jag vill granska mitt befintliga lån.
我想要评估我的抵押贷款。
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Jag köper en bostad att hyra ut.
我想要买一处房产出租。
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Min årslön är _____.
我的年收入大概______。
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Jag vill köpa till försäkring.
我想要买一份保险。
Indicar que estás interesado en un seguro
hemförsäkring
家庭保险
Tipo de seguro
reseförsäkring
旅游保险
Tipo de seguro
livsförsäkring
人身保险
Tipo de seguro
sjukförsäkring
健康保险
Tipo de seguro
bilförsäkring
汽车保险
Tipo de seguro
djurförsäkring
宠物保险
Tipo de seguro
inbrottsförsäkring
失窃保险
Tipo de seguro
återbetalningsskydd
抵押贷款保险
Tipo de seguro
studentförsäkring
学生财物保险
Tipo de seguro
gruppförsäkring
团体保险
Tipo de seguro
egendomsförsäkring
财产保险
Tipo de seguro
översvämning försäkring
洪水保险
Tipo de seguro
försäkring för brand
火灾保险
Tipo de seguro
Hur många månader täcker försäkringen?
我的保险能保多久?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Hur mycket kostar försäkringen?
请问我的保险多少钱?
Informarte del precio del seguro