Griego | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια;
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές αυτόματης ταμιακής ανάληψης άλλων τραπεζών;
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ;
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα;
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου;
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών διαθέτετε;
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
บัญชีกระแสรายวัน
τρεχούμενος λογαριασμός
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีออมทรัพย์
λογαριασμός ταμιευτηρίου
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีส่วนบุคคล
προσωπικός λογαριασμός
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีร่วม
κοινός λογαριασμός
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีสำหรับเด็ก
παιδικός λογαριασμός
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
συναλλαγματικός λογαριασμός
Tipo de cuenta bancaria
บริการเงินฝากธุรกิจ
επαγγελματικός λογαριασμός
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีสำหรับนักเรียน
φοιτητικός λογαριασμός
Tipo de cuenta bancaria
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Υπάρχουν μηνιαία τέλη;
Preguntar si existen comisiones mensuales
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς μεταφορές χρημάτων;
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Υπάρχει κάποια ασφάλιση σε περίπτωση που η κάρτα μου έχει χαθεί ή κλαπεί εκεί;
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών;
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου;
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από απάτες;
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Έχασα την πιστωτική μου κάρτα.
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου;
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Θα ήθελα να έχω μερικές πληροφορίες σχετικά με δάνεια.
Pedir información sobre préstamos
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το επιτόκιο;
Pedir información sobre las tasas de interés
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις υποθήκες που προσφέρετε.
Pedir información sobre hipotecas
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη υποθήκη μου.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια.
Indicar que estás interesado en un seguro
ประกันภัยบ้าน
ασφάλεια κατοικίας
Tipo de seguro
ประกันการเดินทาง
ταξιδιωτική ασφάλιση
Tipo de seguro
ประกันชีวิต
ασφάλεια ζωής
Tipo de seguro
ประกันสุขภาพ
ασφάλεια υγείας
Tipo de seguro
ประกันภัยรถยนต์
ασφάλεια αυτοκινήτου
Tipo de seguro
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
ασφάλεια κατοικίδιων ζώων
Tipo de seguro
ประกันภัยโจรกรรม
ασφάλεια κλοπής
Tipo de seguro
การคุ้มครองการจำนอง
ασφαλιστική προστασία υποθήκης
Tipo de seguro
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
φοιτητική ασφάλεια
Tipo de seguro
ประกันกลุ่ม
ομαδική ασφάλιση
Tipo de seguro
ประกันภัยทรัพย์สิน
ασφάλεια ακινήτου
Tipo de seguro
ประกันภัยน้ำท่วม
ασφάλεια πλημμύρας
Tipo de seguro
ประกันอัคคีภัย
ασφάλεια πυρός
Tipo de seguro
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια;
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Πόσα κοστίζει η ασφάλεια;
Informarte del precio del seguro