Vietnamita | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Bạn có những loại thẻ nào?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
บัญชีกระแสรายวัน
tài khoản hiện tại
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีออมทรัพย์
tài khoản tiết kiệm
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีส่วนบุคคล
tài khoản cá nhân
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีร่วม
tài khoản chung
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีสำหรับเด็ก
tài khoản con
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
tài khoản ngoại tệ
Tipo de cuenta bancaria
บริการเงินฝากธุรกิจ
tài khoản kinh doanh
Tipo de cuenta bancaria
บัญชีสำหรับนักเรียน
tài khoản sinh viên
Tipo de cuenta bancaria
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Preguntar si existen comisiones mensuales
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Tôi có sổ tài khoản không?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Tôi mất thẻ tín dụng
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Pedir información sobre préstamos
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Pedir información sobre las tasas de interés
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Pedir información sobre hipotecas
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Indicar que vas a comprar tu primera casa
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Tôi muốn thế chấp
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Tôi mua tài sản để cho
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Tôi muốn mua bảo hiểm
Indicar que estás interesado en un seguro
ประกันภัยบ้าน
Bảo hiểm hộ gia đình
Tipo de seguro
ประกันการเดินทาง
bảo hiểm du lịch
Tipo de seguro
ประกันชีวิต
bảo hiểm nhân thọ
Tipo de seguro
ประกันสุขภาพ
bảo hiểm sức khỏe
Tipo de seguro
ประกันภัยรถยนต์
bảo hiểm ô tô
Tipo de seguro
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
bảo hiểm thú nuôi
Tipo de seguro
ประกันภัยโจรกรรม
bảo hiểm trộm cắp
Tipo de seguro
การคุ้มครองการจำนอง
bảo hiểm thế chấp
Tipo de seguro
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
bảo hiểm tài sản sinh viên
Tipo de seguro
ประกันกลุ่ม
bảo hiểm nhóm
Tipo de seguro
ประกันภัยทรัพย์สิน
bảo hiểm tài sản
Tipo de seguro
ประกันภัยน้ำท่วม
bảo hiểm lũ lụt
Tipo de seguro
ประกันอัคคีภัย
bảo hiểm hỏa hoạn
Tipo de seguro
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Informarte del precio del seguro