Rumano | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Aș vrea să deschid un cont bancar.
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Bạn có những loại thẻ nào?
Ce fel de conturi bancare aveți?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
tài khoản hiện tại
cont curent
Tipo de cuenta bancaria
tài khoản tiết kiệm
cont de economii
Tipo de cuenta bancaria
tài khoản cá nhân
cont personal
Tipo de cuenta bancaria
tài khoản chung
cont comun
Tipo de cuenta bancaria
tài khoản con
contul pentru copii
Tipo de cuenta bancaria
tài khoản ngoại tệ
cont curent în monedă străină
Tipo de cuenta bancaria
tài khoản kinh doanh
cont de firmă
Tipo de cuenta bancaria
tài khoản sinh viên
cont de student
Tipo de cuenta bancaria
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Există comisioane lunare?
Preguntar si existen comisiones mensuales
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Tôi có sổ tài khoản không?
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Care este rata dobânzii de economii?
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Tôi mất thẻ tín dụng
Mi-am pierdut cardul de credit.
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Mi s-a furat cardul.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Îmi puteți bloca contul?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Am nevoie de un card nou.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
Pedir información sobre préstamos
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Ce dobândă aveți?
Pedir información sobre las tasas de interés
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Pedir información sobre hipotecas
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Îmi cumpăr prima casă.
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Cumpăr a doua proprietate.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Tôi muốn thế chấp
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Tôi mua tài sản để cho
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Venitul meu anual brut este de ______.
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Tôi muốn mua bảo hiểm
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
Indicar que estás interesado en un seguro
Bảo hiểm hộ gia đình
asigurare de locuință
Tipo de seguro
bảo hiểm du lịch
asigurare de călătorie
Tipo de seguro
bảo hiểm nhân thọ
asigurare pe viață
Tipo de seguro
bảo hiểm sức khỏe
asigurare de sănătate
Tipo de seguro
bảo hiểm ô tô
asigurare auto
Tipo de seguro
bảo hiểm thú nuôi
asigurare pentru animale de companie
Tipo de seguro
bảo hiểm trộm cắp
asigurare în caz de furt
Tipo de seguro
bảo hiểm thế chấp
asigurare ipotecară
Tipo de seguro
bảo hiểm tài sản sinh viên
asigurare pentru studenți
Tipo de seguro
bảo hiểm nhóm
asigurare de grup
Tipo de seguro
bảo hiểm tài sản
asigurare de proprietate
Tipo de seguro
bảo hiểm lũ lụt
asigurare în caz de inundații
Tipo de seguro
bảo hiểm hỏa hoạn
asigurare împotriva incendiilor
Tipo de seguro
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Câte sunt sunt asigurat?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Cât costă asigurarea?
Informarte del precio del seguro