Tailandés | Frases - Inmigración | Ir al banco

Ir al banco - General

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil
Bạn có những loại thẻ nào?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles
tài khoản hiện tại
บัญชีกระแสรายวัน
Tipo de cuenta bancaria
tài khoản tiết kiệm
บัญชีออมทรัพย์
Tipo de cuenta bancaria
tài khoản cá nhân
บัญชีส่วนบุคคล
Tipo de cuenta bancaria
tài khoản chung
บัญชีร่วม
Tipo de cuenta bancaria
tài khoản con
บัญชีสำหรับเด็ก
Tipo de cuenta bancaria
tài khoản ngoại tệ
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Tipo de cuenta bancaria
tài khoản kinh doanh
บริการเงินฝากธุรกิจ
Tipo de cuenta bancaria
tài khoản sinh viên
บัญชีสำหรับนักเรียน
Tipo de cuenta bancaria
Có khoản phí hàng tháng nào không?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Preguntar si existen comisiones mensuales
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta
Tôi có sổ tài khoản không?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
Tôi mất thẻ tín dụng
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta
Tôi cần một thẻ mới thay thế
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Pedir información sobre préstamos
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Pedir información sobre las tasas de interés
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Pedir información sobre hipotecas
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario
Tôi mua nhà lần đầu tiên
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Indicar que vas a comprar tu primera casa
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia
Tôi muốn thế chấp
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
Tôi mua tài sản để cho
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros

Tôi muốn mua bảo hiểm
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Indicar que estás interesado en un seguro
Bảo hiểm hộ gia đình
ประกันภัยบ้าน
Tipo de seguro
bảo hiểm du lịch
ประกันการเดินทาง
Tipo de seguro
bảo hiểm nhân thọ
ประกันชีวิต
Tipo de seguro
bảo hiểm sức khỏe
ประกันสุขภาพ
Tipo de seguro
bảo hiểm ô tô
ประกันภัยรถยนต์
Tipo de seguro
bảo hiểm thú nuôi
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Tipo de seguro
bảo hiểm trộm cắp
ประกันภัยโจรกรรม
Tipo de seguro
bảo hiểm thế chấp
การคุ้มครองการจำนอง
Tipo de seguro
bảo hiểm tài sản sinh viên
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Tipo de seguro
bảo hiểm nhóm
ประกันกลุ่ม
Tipo de seguro
bảo hiểm tài sản
ประกันภัยทรัพย์สิน
Tipo de seguro
bảo hiểm lũ lụt
ประกันภัยน้ำท่วม
Tipo de seguro
bảo hiểm hỏa hoạn
ประกันอัคคีภัย
Tipo de seguro
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Informarte del precio del seguro