Polaco | Frases - Inmigración | Mascotas

Mascotas - Traslado de mascotas

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Preguntar si necesitas un permiso de importación para tu mascota
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Preguntar si existe un periodo de cuarentena para tu mascota
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Preguntar si existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Indicar los requisitos de entrada al país
Mikrochip
mikrochip
Requisitos de entrada para mascotas
Nachweis der Tollwutimpfung
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Requisitos de entrada para mascotas
Haustierpass
paszport dla zwierząt domowych
Requisitos de entrada para mascotas
Entwurmungszertifikat
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Requisitos de entrada para mascotas
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Preguntar si tienes que usar una jaula de viaje homologada
Wie sind die Regeln für _____________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Informarte de la normativa sobre animales de servicio
Blindenhunde
psy przewodniki
Tipo de animal
Assistenzhunde
psy towarzyszące
Tipo de animal
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Informarte de cómo obtener un certificado sanitario para tu mascota