Sueco | Frases - Inmigración | Mascotas

Mascotas - Traslado de mascotas

Potřebuji dovozní povolení?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Preguntar si necesitas un permiso de importación para tu mascota
Má toto zvíře určenou karanténu?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Preguntar si existe un periodo de cuarentena para tu mascota
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Preguntar si existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Indicar los requisitos de entrada al país
mikročip
mikrochip
Requisitos de entrada para mascotas
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabiesvaccination (certifikat)
Requisitos de entrada para mascotas
cestovní pas pro zvířata
pass för sällskapsdjur
Requisitos de entrada para mascotas
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
bandmaskbehandling (certifikat)
Requisitos de entrada para mascotas
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Preguntar si tienes que usar una jaula de viaje homologada
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Informarte de la normativa sobre animales de servicio
Vodící psi
ledarhundar
Tipo de animal
asistenční psi
assistanshundar
Tipo de animal
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Informarte de cómo obtener un certificado sanitario para tu mascota