Polaco | Frases - Inmigración | Mascotas

Mascotas - Traslado de mascotas

我是否需要入口许可证?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Preguntar si necesitas un permiso de importación para tu mascota
请问是否对【动物】有检疫期?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Preguntar si existe un periodo de cuarentena para tu mascota
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Preguntar si existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas
你的宠物入境需要 __________。
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Indicar los requisitos de entrada al país
微芯片
mikrochip
Requisitos de entrada para mascotas
狂犬疫苗接种(证明)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Requisitos de entrada para mascotas
宠物护照
paszport dla zwierząt domowych
Requisitos de entrada para mascotas
绦虫治疗(证明)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Requisitos de entrada para mascotas
我需要使用官方认证的承运商吗?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Preguntar si tienes que usar una jaula de viaje homologada
对______________有哪些规定?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Informarte de la normativa sobre animales de servicio
导盲犬
psy przewodniki
Tipo de animal
协助犬
psy towarzyszące
Tipo de animal
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Informarte de cómo obtener un certificado sanitario para tu mascota