Vietnamita | Frases - Inmigración | Mascotas

Mascotas - Traslado de mascotas

Χρειάζομαι πιστοποιητικό εισαγωγής;
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Preguntar si necesitas un permiso de importación para tu mascota
Υπάρχει περίοδος καραντίνας για [ζώο];
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Preguntar si existe un periodo de cuarentena para tu mascota
Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους;
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Preguntar si existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas
Τα κριτήρια εισόδου για το κατοικίδιο σας περιλαμβάνουν __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Indicar los requisitos de entrada al país
μικροτσίπ
microchip
Requisitos de entrada para mascotas
εμβολιασμός κατά της λύσσας (πιστοποιητικό)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Requisitos de entrada para mascotas
διαβατήριο ζώων συντροφιάς
hộ chiếu cho thú nuôi
Requisitos de entrada para mascotas
αγωγή για εχινόκοκκο (πιστοποιητικό)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Requisitos de entrada para mascotas
Πρέπει να χρησιμοποιήσω εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Preguntar si tienes que usar una jaula de viaje homologada
Ποιοι είναι οι κανονισμοί για _____________;
Có những quy tắc nào cho __________?
Informarte de la normativa sobre animales de servicio
σκύλους οδηγούς
chó chỉ đường
Tipo de animal
σκύλος συνοδείας
chó hỗ trợ
Tipo de animal
Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα πιστοποιητικό υγείας για το κατοικίδιο ζώο μου;
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Informarte de cómo obtener un certificado sanitario para tu mascota