Checo | Frases - Inmigración | Mascotas

Mascotas - Traslado de mascotas

Do I need an import license?
Potřebuji dovozní povolení?
Preguntar si necesitas un permiso de importación para tu mascota
Is there a quarantine period for [animal]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Preguntar si existe un periodo de cuarentena para tu mascota
Are there specific rules for importing non-native species?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Preguntar si existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Indicar los requisitos de entrada al país
microchip
mikročip
Requisitos de entrada para mascotas
rabies vaccination (certificate)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Requisitos de entrada para mascotas
pet passport
cestovní pas pro zvířata
Requisitos de entrada para mascotas
tapeworm treatment (certificate)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Requisitos de entrada para mascotas
Do I have to use an authorized carrier?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Preguntar si tienes que usar una jaula de viaje homologada
What are the rules for ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Informarte de la normativa sobre animales de servicio
guide dogs
Vodící psi
Tipo de animal
assistance dogs
asistenční psi
Tipo de animal
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Informarte de cómo obtener un certificado sanitario para tu mascota