Polaco | Frases - Inmigración | Mascotas

Mascotas - Traslado de mascotas

Do I need an import license?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Preguntar si necesitas un permiso de importación para tu mascota
Is there a quarantine period for [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Preguntar si existe un periodo de cuarentena para tu mascota
Are there specific rules for importing non-native species?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Preguntar si existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Indicar los requisitos de entrada al país
microchip
mikrochip
Requisitos de entrada para mascotas
rabies vaccination (certificate)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Requisitos de entrada para mascotas
pet passport
paszport dla zwierząt domowych
Requisitos de entrada para mascotas
tapeworm treatment (certificate)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Requisitos de entrada para mascotas
Do I have to use an authorized carrier?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Preguntar si tienes que usar una jaula de viaje homologada
What are the rules for ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Informarte de la normativa sobre animales de servicio
guide dogs
psy przewodniki
Tipo de animal
assistance dogs
psy towarzyszące
Tipo de animal
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Informarte de cómo obtener un certificado sanitario para tu mascota