Alemán | Frases - Inmigración | Mascotas

Mascotas - Traslado de mascotas

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Preguntar si necesitas un permiso de importación para tu mascota
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Preguntar si existe un periodo de cuarentena para tu mascota
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Preguntar si existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Indicar los requisitos de entrada al país
mikrochip
Mikrochip
Requisitos de entrada para mascotas
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Nachweis der Tollwutimpfung
Requisitos de entrada para mascotas
paszport dla zwierząt domowych
Haustierpass
Requisitos de entrada para mascotas
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Entwurmungszertifikat
Requisitos de entrada para mascotas
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Preguntar si tienes que usar una jaula de viaje homologada
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Informarte de la normativa sobre animales de servicio
psy przewodniki
Blindenhunde
Tipo de animal
psy towarzyszące
Assistenzhunde
Tipo de animal
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Informarte de cómo obtener un certificado sanitario para tu mascota