Chino | Frases - Inmigración | Mascotas

Mascotas - Traslado de mascotas

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
我是否需要入口许可证?
Preguntar si necesitas un permiso de importación para tu mascota
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
请问是否对【动物】有检疫期?
Preguntar si existe un periodo de cuarentena para tu mascota
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Preguntar si existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
你的宠物入境需要 __________。
Indicar los requisitos de entrada al país
mikrochip
微芯片
Requisitos de entrada para mascotas
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
狂犬疫苗接种(证明)
Requisitos de entrada para mascotas
paszport dla zwierząt domowych
宠物护照
Requisitos de entrada para mascotas
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
绦虫治疗(证明)
Requisitos de entrada para mascotas
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Preguntar si tienes que usar una jaula de viaje homologada
Jakie przepisy obowiązują ______________?
对______________有哪些规定?
Informarte de la normativa sobre animales de servicio
psy przewodniki
导盲犬
Tipo de animal
psy towarzyszące
协助犬
Tipo de animal
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Informarte de cómo obtener un certificado sanitario para tu mascota