Ruso | Frases - Inmigración | Mascotas

Mascotas - Traslado de mascotas

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Preguntar si necesitas un permiso de importación para tu mascota
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Для [животное] есть срок карантина?
Preguntar si existe un periodo de cuarentena para tu mascota
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Preguntar si existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Indicar los requisitos de entrada al país
mikrochip
микрочип
Requisitos de entrada para mascotas
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
антирабическая прививка (сертификат)
Requisitos de entrada para mascotas
paszport dla zwierząt domowych
паспорт питомца
Requisitos de entrada para mascotas
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
лечение от паразитов (сертификат)
Requisitos de entrada para mascotas
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Preguntar si tienes que usar una jaula de viaje homologada
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Каковы правила для _______________?
Informarte de la normativa sobre animales de servicio
psy przewodniki
собаки-поводыри
Tipo de animal
psy towarzyszące
собаки-ассистенты
Tipo de animal
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Informarte de cómo obtener un certificado sanitario para tu mascota