Polaco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Wird die Unterstützung besteuert?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Was für Unterstützung bekomme ich?
Jakie świadczenia dostanę?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien