Sueco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
هل السعر خال من الضريبة؟
Är bidraget skattefritt?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Ska bidraget beskattas?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Vilka förmåner får jag?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Kan jag överklaga beslutet?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien