Danés | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Musím platit daně z dávek?
Er understøttelsen skattefri?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Je podpora zdanitelná?
Er plejebistanden skattepligtig?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Jakou podporu dostanu?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kan jeg appellere en beslutning?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien