Rumano | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Musím platit daně z dávek?
Este alocația impozabilă?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Je podpora zdanitelná?
Este alocația impozabilă?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Jakou podporu dostanu?
Ce beneficii voi primi?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Va afecta alocația alte beneficii?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Pot contesta o decizie?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien