Sueco | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Musím platit daně z dávek?
Är bidraget skattefritt?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Je podpora zdanitelná?
Ska bidraget beskattas?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Jakou podporu dostanu?
Vilka förmåner får jag?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kan jag överklaga beslutet?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien