Finlandés | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
请问补贴是不需要纳税的吗?
Onko avustus verovapaata?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
该津贴是否要纳税?
Onko tuki veronalaista?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
我能拿到什么福利?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
这个津贴是否影响其他福利?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
我能否申诉反对某个决定?
Voinko valittaa päätöksestä?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
如果情况有所改变我该如何做?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien