Holandés | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
请问补贴是不需要纳税的吗?
Is de uitkering belastingvrij?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
该津贴是否要纳税?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
我能拿到什么福利?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
这个津贴是否影响其他福利?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
我能否申诉反对某个决定?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
如果情况有所改变我该如何做?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien