Checo | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Er understøttelsen skattefri?
Musím platit daně z dávek?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Er plejebistanden skattepligtig?
Je podpora zdanitelná?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Jakou podporu dostanu?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan jeg appellere en beslutning?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien