Chino | Frases - Inmigración | Ayudas para discapacitados

Documentos | Ir al banco | Trabajo | Estudiar | Vivienda | Ayudas para discapacitados | Mascotas

Ayudas para discapacitados - Solicitudes

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad
Er understøttelsen skattefri?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente para poder solicitar la ayuda
Er plejebistanden skattepligtig?
该津贴是否要纳税?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos
Hvilken understøttelse vil jeg få?
我能拿到什么福利?
Informarte de las ayudas que puedes percibir
Påvirker understøttelsen andre fordele?
这个津贴是否影响其他福利?
Preguntar si las prestaciones son compatibles
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente
Kan jeg appellere en beslutning?
我能否申诉反对某个决定?
Preguntar si puedes recurrir una resolución
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
如果情况有所改变我该如何做?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien